Vereniging De Westfriese Bouwval


KvK-nummer 59449012

Vereniging De Westfriese Bouwval is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Als een vereniging niet via de notaris opricht, dan is er een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
De bestuurder met zijn privé-vermogen is aansprakelijk voor de verplichtingen.
De aansprakelijkheid kan worden beperkt door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister.
De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

LIDMAATSCHAP: 10 euro per jaar.
Neem Contact op als je de vereniging wilt steunen.

Het bestuur

Voorzitter A. M. Groot
Secretaris D. P. N. Beemster
Penningmeester D. M. Beemster

Doelstellingen

Gedeelte uit de Woningwet
Met name artikel 1a is van belang.
Door middel van aanschrijvingen, dwangsommen etc. komt het bijna niet meer voor dat 'woningen onder het niveau van de bestaande bouw' zijn gekomen.
Met dank aan Koos Laan, lid van het Aanbevelingskomittee.